Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Responsabilul cu protecția datelor

ITU BOGDAN MIHAI
Email: responsabilgdpr@dgaspc6.com
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 - Sediul Central:
Adresa: str. Cernişoara nr. 38-40, (zona Piaţa Gorjului), sector 6
Telefon: 0217457237

UPDATE 2024

 

NOTĂ GENERALĂ DE INFORMARE
referitoare la Regulamentul nr. 679/2016 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Politica DGASPC Sector 6 privind protecția datelor cu caracter personal

Politica de cookie