Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019/2021
Proiect co-finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ
Prin Fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță demararea procesului de acordare a ajutoarelor în cadrul  Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), finanțat din Fondul de Ajutor European destinat unor categorii de persoane defavorizate.

Cele 128 de persoane din Sectorul 6 care au dreptul să beneficieze de aceste ajutoare, conform criteriilor de acordare, sunt așteptate în perioada 13-17 ianuarie 2020 la sediul Socialxchange Drumul Taberei din str. Lunca Cernei nr. 6A, sector 6, în intervalul orar 09.00 – 15.00 pentru a intra în posesia ajutoarelor.

Persoanele îndreptățite vor fi contactate de lucrători ai DGASPC Sector 6 în perioada următoare.

Ajutoarele distribuite sub formă de pachete conținând produse de igienă se ridică personal de către beneficiari. Ridicarea ajutoarelor  se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identității persoanei pe listă de către persoanele desemnate din cadrul Serviciului Ajutor Social și a semnării de primire a pachetului de către beneficiarii finali.

Categoriile de persoane devaforizate care beneficiază de ajutoare în cadrul POAD sunt următoarele:
a) Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

Beneficiarii vor primi următoarele produse de igienă:

Produs

Cantitate

Periuță de dinți

5 buc.

Pastă de dinți

300 ml

Săpun lichid

500 ml

Șampon copii

800 ml

Șampon adulți

500 ml

Detergent de rufe

2700 gr.